Connect with your hero

Auto Heroes

  • Google Play
  • App Store
  • facebook
  • instagram
  • youtube

event

Nhập vai là một thể loại phổ biến trong số những thể loại khác, thu hút người chơi bởi lối chơi chi tiết, phát triển nhân vật, XP, v.v. Auto Heroes sẽ đưa bạn đến sự kết hợp tuyệt vời giữa Vẻ đẹp tuyệt đẹp và các yếu tố game RPG cổ điển, đưa bạn trở lại đấu trường hấp dẫn để thưởng thức một cốt truyện được viết tốt.

Nhân Vật

  • facebook
  • instagram
  • youtube

Mạng xã hội

Nhập vai là một thể loại phổ biến trong số những thể loại khác, thu hút người chơi bởi lối chơi chi tiết, phát triển nhân vật, XP, v.v.